college-2883655_1920

Yüksek Lisans Ve Doktora

Yüksek lisans, lisans eğitimi bittikten sonra devam edilen eğitime verilen isimdir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans olarak ikiye ayrılır. Yüksek lisans eğitimi “Master” olarak da adlandırılmaktadır. Yüksek lisans başvurusu yapmak için ALES sınavına girip yeterli puan almış olmanız ve başvuru yaptığınız programın gerekliliklerini yerine getirmeniz gerekmektedir.

Tezli yüksek lisans programları genellikle 7 ders (3 veya 4’ü zorunlu) 1 seminer dersi, 1 uzmanlık alan dersi ve 1 tezden oluşur. Derslerin içeriği daha çok teoriye yöneliktir. Ortalama tamamlama süresi ilk yıl ders yılı ikinci yıl tez yılı olmak üzere toplamda 2 yıldır. Tezli yüksek lisansa kabul için bir lisans programından mezun olmak ve ALES, yabancı dil puanına sahip olmak gerekir. Gerekli minimum ALES, yabancı dil puanı ve lisans ortalaması her okul tarafından belirlenir ve enstitü sayfalarında ilan edilir. Devlet okullarındaki tezli yüksek lisans öğrencileri öğrenimlerini program süreleri içinde tamamladıkları takdirde öğrenim harcı ödemezler ve ücretsiz eğitim alırlar. Program sürelerini aşmaları halinde her bir dönem için öğrenim harcı öderler.  Tezli yüksek lisans programlarında dersler hafta içi gündüz saatlerindedir.

Uluslararası öğrenciler için başvuru evrakları

1) Noter onaylı ve çevirisi yapılmış lisans diploma fotokopisi

2) Transkript (aday öğrenci resmi transkriptinin ingilizcesini ibraz etmek zorundadır)

3) Pasaport fotokopisi

4) 1 adet fotoğraf

5) 2 adet referans mektubu

6) Özgeçmiş

7) Niyet mektubu

8) Yabancı öğrenciler türkçe programlara başvururken üniversitelerin kabul ettiği türkçe yeterlik şartlarını sağlamakla yükümlüdürler. Türkçe yeterlilik sınavı ve TÖMER kabul edilmektedir.

Tezsiz yüksek lisans programları genellikle 10 adet ders ve 1 adet bitirme projesinden oluşur. Dersler içerik olarak daha çok pratiğe ve uygulamaya yöneliktir. Ortalama süresi bir buçuk yıl olsa da bu programdan programa değişiklik gösterebilmektedir. Bazı tezsiz yüksek lisans programları 1 yıl sürelidir. Tezsiz yüksek lisans programları için ALES puanı şartı yoktur. Genellikle yabancı dil puanı şartı da bulunmamaktadır. Dersler genellikle hafta içi akşam saatlerindedir. Öğrenim ücretleri programdan programa farklılık göstermekle birlikte genel olarak baktığımızda devlet okullarında 5.000 TL ile 12.500 TL arasında değişmektedir. Bazı tezsiz yüksek lisans programları kabul şartı olarak iş tecrübesi isteyebilmektedir.

Uluslararası öğrenciler için başvuru evrakları

1) Noter onaylı ve çevirisi yapılmış lisans diploma fotokopisi

2) Resmi transkript ( aday öğrenci resmi transkriptinin ingilizcesini ibraz etmek zorundadır.)

3) Pasaport fotokopisi

4) 1 adet fotoğraf

5) 2 adet referans mektubu

6) Özgeçmiş

7) Niyet mektubu

8) Yabancı öğrenciler türkçe programlara başvururken üniversitelerin kabul ettiği türkçe yeterlik şartlarını sağlamakla yükümlüdürler. Türkçe yeterlilik sınavı ve TÖMER kabul edilmektedir

Uluslararası öğrenciler için başvuru evrakları

1) Noter onaylı ve çevirisi yapılmış lisans diploma fotokopisi

2) Resmi transkript ( aday öğrenci resmi transkriptinin ingilizcesini ibraz etmek zorundadır.)

3) Pasaport fotokopisi

4) 1 adet fotoğraf

5) 2 adet referans mektubu

6) Özgeçmiş

7) Niyet mektubu

8) Yabancı öğrenciler türkçe programlara başvururken üniversitelerin kabul ettiği türkçe yeterlik şartlarını sağlamakla yükümlüdürler. Türkçe yeterlilik sınavı ve TÖMER kabul edilmektedir.

Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora, bir lisans veya yüksek lisans programını bitirdikten sonra o bilim dalında sınav ve bilimsel bir eserle erişilen bir derece veya basamaktır.

Üniversiteyi bitirdikten sonra akademik kariyer yapmak isteyenler yüksek lisansını da tamamladıktan sonra doktora programına başvururlar. Ancak sadece lisans programını tamamlayanlar da başvuru yapabilirler. Buna, bütünleşik doktora programı ya da birleştirilmiş doktora programı denir.

Genellikle dört yıllık lisans eğitimi sonrası, akademik unvan anlamında yüksek eğitim aldığı kurumda bir eğitimci olabilme statüsüne yükselebilmek için kişinin kendi branşında uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir makaleyle (tezle) tanımlayarak tamamlaması, yani kişisel unvan olarak akademik açıdan doktor, doçent veya profesör olma sürecinin tamamı olarak da tanımlanabilir.

!Dikkat

Tezsiz yüksek lisans mezunları doktora programlarına başvuru yapamaz, ancak Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 2. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında bu karar uygulanmaz. (Orta öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı bu kapsam dışındadır.)

 1. Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (2 adet)
 2. Pasaport fotokopisi (aslıyla birlikte)
 3. Lisans diploması fotokopisi (aslıyla birlikte)
 4. Lisans diplomasının onaylı türkçe çevirisi (konsolosluk ya da yeminli tercüman)
 5. Lisans transkriptin fotokopisi (aslıyla birlikte)
 6. Lisans transkriptin onaylı türkçe çevirisi (konsolosluk ya da yeminli tercüman)
 7. Yüksek lisans diploması fotokopisi (aslıyla birlikte)
 8. Yüksek lisans diplomasının onaylı türkçe çevirisi (konsolosluk ya da yeminli tercüman)
 9. Yüksek lisans transkriptin fotokopisi (aslıyla birlikte)
 10. Yüksek lisans transkriptin onaylı türkçe çevirisi (konsolosluk ya da yeminli tercüman)
 11. Yükseköğretim kurulu başkanlığı’ndan alınmış lisans ve yüksek lisans diploma denklik belgesi (ya da okul tanınır yazısı)
 12. B1 seviyesinde yabancı dil sınav belgesi
 13. Üniversitelerarası kurul yabancı dil sınavı (ÜDS)’den istenen puan veya üniversitelerarası kurulca kabul edilen (TOEFL, IELTS… eşdeğeri) bir sınavdan bu puan muadili bir puan alındığını gösterir yabancı dil sonuç belgesi.
 14. B seviyesinde türkçe yeterlik sınav belgesi.
 15. Varsa ikamet tezkeresi.
Translate »