Mavi Kart

Mavi kart alım ve danışmanlık hizmeti

Yös danışmanım şirketi olarak tecrübeli kadromuz ile birlikte siz değerli öğrencilerimiz ve müşterilerimiz 

için vatandaşlıktan çıkıp mavi kart alımı yapmak isteyen çifte vatandaşlarımız için gerekli olan evraklarımızı düzenledikten sonrasında
sizlere hazır halde gönderimini sağlıyoruz.

Bu işlemin süreci nasıl işliyor ?

İlk olarak sizden alınan vekalet doğrultusunda şirketimiz bağlı olduğunuz ülkeden gerekli evrakları toplayıp düzenlemesini
gerçekleştiriyor,yaklaşık 1-2 Ay içinde evrakalarınızı hazır hale getirdikten sonrasında sizlere teslimini gerçekleştiriyoruz,
sonrasında evraklarınızı Türkiyede bağlı olduğunuz Nüfus müdürlüğüne yatırdıktan sonrasında ise evraklarınızı Ankaraya gidiyor ve burada
3 Aylık bir bekleme süreniz başlıyor,Mavi kartınızın ne durumda olduğunu görmek için sizlere Nufüs müdürlüğünden bir kod veriliyor bu sayede
takibini sağlayabiliyorsunuz.Toplamda 3-5 Aylık bir sürede mavi kart sahibi olmuş oluyorsunuz.

Yös Danışmanım hangi ülkeler için mavi kart alımı yapmaktadır ?

Bulgaristan,Romanya,Arnavutluk,Hollanda,Almanya

Sıkça Sorulan Sorular

Yabancı Öğrenci Sınavı(Yös)Sınava katılım sağlayan mavi kartlı öğrencilerimiz için büyük bir avantaj üniversitelerimizin aldığı
harç ücretini ödememeleridir.

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı
Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini
gösteren resmi belgedir.?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığından çıkma izni isteyen vatandaşlarımız bulundukları ve çalıştıkları ülkelerde
daha iyi yaşam şartlarına kavuşmak, ekonomik, sosyal ve siyasal haklardan yararlanmak amacı ile başka bir devlet vatandaşlığına geçmek istemektedirler.
Türk vatandaşlığından çıkma izni alan kişilerin nüfus kütüklerindeki kayıtları kapatılmakta ve yabancı muamelesine tabi tutulmakta, dolayısı ile
ancak Türk kanunlarının yabancılara tanıdığı haklardan yararlanabilmekte idiler. Bu nedenle de vatandaşlarımız Türkiye’de kazanmış
oldukları müktesep haklarını yitirmekteydiler. İşte, 29.05.2009 tarihinde yürürlüğe giren ve 6304 sayılı Kanunla değiştirilen 5901 sayılı
Türk Vatandaşlığı Kanunu ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi
gereğince yararlanacak olanlar ve yararlanacakları hakların kapsamı genişletilmiştir.?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen
altsoylarının kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu kütüktür.?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları kayıt olabilirler.?

Türk vatandaşlığından ıskat edilen/çıkarılan/kaybettirilen kişiler Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilemez.
Seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilemez.
Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmesine rağmen doğumla Türk vatandaşı olmayan kişiler Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilemez.
Çıkma izni verilen anne ve/veya babasına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybetmesine rağmen doğumla
Türk vatandaşı olmayan kişiler Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilemez.
Anne veya babasından herhangi biri halen Türk vatandaşlığını muhafaza eden ergin olmayan çocuklar Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilemez.
Aile kütüklerine kaydedilmeleri gerekmektedir.

MERNİS veri tabanında kayıtlı doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin kayıtları
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası değiştirilmeksizin Mavi Kartlılar Kütüğüne taşınmaktadır.
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişinin Türk vatandaşı olmayan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci
maddesinde belirtilen altsoyları, başvurmaları halinde Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilir ve bu kişilere yabancılar kimlik numarası verilir.

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci
maddesinde belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.
Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır.
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme
hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları
saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu
hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.

Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, Mavi Kart’ın sağladığı haklardan yararlanabilmektedir.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girmeyenlere söz konusu belge verilmez.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 8/A maddesi uyarınca, Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilenler, her türlü nüfus olaylarını yurt içinde
ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklerimize beyan etmekle yükümlüdürler.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinin 7 nci fıkrası “Bu maddenin sağladığı hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir.” hükmü
gereğince değerli kağıtlar kapsamındaki yeni Mavi Kart, kimlik belgesi olarak kullanılabilecektir.

Mavi Kart’ın herhangi bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır.

18 yaşından küçüklerin Mavi Kartı ana, baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için
bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilir.Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde; ergin olmayan ,
çocuğa ait Mavi Kartı velayete haiz olan ana veya babaya verilir.
Ergin olmayan çocuğun ana, babası yurt dışında veya ölmüş
ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişi çocuğun Mavi Kartını almaya yetkilidir.

Üzerinde silinti, kazıntı ve bir düzeltme yapılmayan, taşıdığı bilgilerden tereddüt
duyulmayan Mavi Kartların değiştirilmesine gerek yoktur. Ancak kişi, Mavi Kartındaki fotoğrafı ile tanınmasına
engel teşkil edecek şekilde değişmişse Mavi Kart değiştirilir.

Kaybedilen Mavi Kartlar ile ilgili olarak gazeteye ilan vermek ve emniyet makamlarına bildirimde bulunmak kişilerin kendi şahsına ait bir işlemdir.
Kaybedilen Mavi Kartın yerine yeni Mavi Kart alındığında, kaybedilen Mavi Kart hukuken geçersiz hale gelmektedir.

Mavi Kartınızı Sizin Yerinize Biz Alalım!

Translate »